Helceletka

kontakty

dokumenty a informace

dotazy a podpora

Smluvní podmínky a vnitřní řád

Vnitřní řád obsahuje základní podmínky pro poskytování zájmového vzdělávání, práva a povinnosti organizace, účastníků vzdělávání a zákonných zástupců.
Platný pro přihlášky od 1. 6. 2022.

Vnitřní řád obsahuje základní podmínky pro poskytování zájmového vzdělávání, práva a povinnosti organizace, účastníků vzdělávání a zákonných zástupců.
Platí pro přihlášky podané do 31. 5. 2022

Pravidla pro činnost ve školním roce 2021/2022. Jsou vydaná v reakci na vládní nařízení a návazné metodiky Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství a tvoří dodatek Vnitřního řádu. 

😷 Aktuálně platné informace k pravidlům ochrany dýchacích cest, testování a dalším podmínkám účasti najdete tady.

Dodatek vnitřního řádu doplňuje podmínky vzdělávání distanční formou. Stanovuje také pravidla pro úplatu za takové vzdělávání. 
aktualizovaná verze k 20. 1. 2021

Školní vzdělávací program a preventivní program

Školní vzdělávací program je základním dokumentem, shrnujícím podmínky, průběh a hodnocení výsledků vzdělávání v naší organizaci. Verze platná od října 2022

Minimální preventivní program definuje strategii naší organizace pro prevenci vzniku a šíření sociálně patologických jevů v průběhu vzdělávání. Verze pro školní roky 2022/2024. 

Výroční zprávy

Základní informace o činnosti organizace ve školním roce 2020/2021.
Všechny údaje popisují stav k 31. 8. 2021 a jsou tedy orientační. Výročka nenahrazuje zprávu o činnosti a hospodaření, která je předkládána zřizovateli za běžný rok.

Základní informace o činnosti organizace ve školním roce 2019/2020.
Všechny údaje popisují stav k 31. 8. 2020 a jsou tedy orientační. 
Výročka nenahrazuje zprávu o činnosti a hospodaření, která je předkládána zřizovateli za běžný rok. 

Základní informace o činnosti organizace ve školním roce 2018/2019.
Všechny údaje popisují stav k 31. 8. 2019 a jsou tedy orientační. 
Výročka nenahrazuje zprávu o činnosti a hospodaření, která je předkládána zřizovateli za běžný rok. 

Základní informace o činnosti organizace ve školním roce 2017/2018.
Všechny údaje popisují stav k 31. 8. 2018 a jsou tedy orientační. 
Výročka nenahrazuje zprávu o činnosti a hospodaření, která je předkládána zřizovateli za běžný rok.