Helceletka

kontakty

dokumenty a informace

dotazy a podpora

Smluvní podmínky a vnitřní řád

Vnitřní řád obsahuje základní podmínky pro poskytování zájmového vzdělávání, práva a povinnosti organizace, účastníků vzdělávání a zákonných zástupců.

Dodatek vnitřního řádu doplňuje podmínky vzdělávání distanční formou. Stanovuje také pravidla pro úplatu za takové vzdělávání. 
aktualizovaná verze k 20. 1. 2021

Pravidla pro letní táborovou sezónu 2021. Vydaná v reakci na vládní nařízení a návazné metodiky Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství a jejich výklady.  

Školní vzdělávací program a preventivní program

Školní vzdělávací program je základním dokumentem, shrnujícím podmínky, průběh a hodnocení výsledků vzdělávání v naší organizaci. 

Minimální preventivní program definuje strategii naší organizace pro prevenci vzniku a šíření sociálně patologických jevů v průběhu vzdělávání. Verze pro školní rok 2020/2021. 

Výroční zprávy

Základní informace o činnosti organizace ve školním roce 2019/2020.
Všechny údaje popisují stav k 31. 8. 2019 a jsou tedy orientační. 
Výročka nenahrazuje zprávu o činnosti a hospodaření, která je předkládána zřizovateli za běžný rok. 

Základní informace o činnosti organizace ve školním roce 2018/2019.
Všechny údaje popisují stav k 31. 8. 2019 a jsou tedy orientační. 
Výročka nenahrazuje zprávu o činnosti a hospodaření, která je předkládána zřizovateli za běžný rok. 

Základní informace o činnosti organizace ve školním roce 2017/2018.
Všechny údaje popisují stav k 31. 8. 2018 a jsou tedy orientační. 
Výročka nenahrazuje zprávu o činnosti a hospodaření, která je předkládána zřizovateli za běžný rok.