Helceletka

Expozice obojživelníků

Na Přírodovědé stanici Kamenačky najdeme jednu tajemnou místnost. Nese poněkud podivný název: deponium. Na rozdíl od ostatních expozičních prostor stanice je to místnost speciálně určena pro chov zástupců jedné z tříd živočichů: obojživelníci (Amphibia). Tato speciální expozice zahrnuje akvária pro vodní druhy obojživelníků a speciální terária pro druhy terestrické. Expozice obojživelníků je využívána při všech činnostech probíhajících na stanici. V rámci výukových programů pro školní kolektivy (Obojživelníci a plazi, Výukové exkurze) slouží k ukázce základních znaků třídy obojživelníci, jejich vývoje, významu a ekologie.

Akvária s obojživelníky.
Akvária s obojživelníky.
Akvárium s červorovci
Akvárium s červorovci splývavými.
Terária s pralesničkami
Terária s pěti chovanými druhy Pralesniček.

V deponiu můžete vidět ucelenou kolekci obojživelníků zahrnující zástupce všech tří současně žijících řádů: beznozí (Gymnophiona), ocasatí (Urodela) a bezocasí (Anura). Beznohé zastupuje podivný obojživelník: červorovec splývavý (Typhlonectes natans). Ocasaté obojživelníky zastupují tři druhy: žebrovník Waltlův (Pleurodeles Waltl), axolotl mexický (Ambystoma mexicanum) a čolek kurdistánský (Neurergus crocatus).

Žebrovník waltlův
Žebrovník Waltlův
Axolotl mexický
Axolotl mexický
čolek kurdistánský
Čolek kurdistánský

V deponiu můžete obdivovat také 10 druhů žab. Pestře zbarvené jedovaté pralesničky – šípové žáby. Dokonale maskované drsnokožky kornaté (Theloderma corticale) a rosnice běloreté (Litoria infrafrenata). Akvária obývají trvale vodní žáby z čeledi pipovitých (Pipidae).

Pralesnička azurová
Pralesnička azurová (Dendrobates tinctorius azureus)
Pralesnička brazilská
Pralesnička brazilská (Dendrobates galactonotus)
Pralesnička pruhovaná (Phyllobates vittatus)
Rosnice běloretá
Rosnice běloretá (Litoria infrafrenata)
Drsnokožka kornatá
Drsnokožka kornatá (Theloderma corticale)
Pipa americká
Pipa americká (Pipa pipa)