Helceletka

Tilhonova 49, 627 00 Slatina
Touškova 9, 615 00 Židenice fantazie@helceletka.cz
776 043 604

informace

naše kroužky

naše tábory

chystané akce

Kontakty

O pobočce

Fantázie zahájila svoji činnost ve Slatině 21. listopadu 1996 a díky stovkám hodin dobrovolné práce a nadšení stálých i externích pracovníků se postupně ze staršího rodinného domku stala příjemným místem plným radosti a dobré zábavy.

Fantázie svou činností podporuje aktivní využití volného času, je centrem zájmového vzdělávání, realizuje výukové programy pro žáky základních škol. Každoročně zajišťuje příměstské a pobytové tábory, připravuje příležitostné akce a tvořivé dílny pro slatinskou veřejnost. Ctí české tradice, podporuje nezastupitelnou funkci rodiny, propaguje zásady trvale udržitelného života, rozvíjí a posiluje osvojování životních kompetencí dětí – „ učení pro život“. To vše se děje v přátelské a tvořivé atmosféře díky kolektivu interních a externích vedoucích.

Od roku 2017 Fantázie působí na pracovišti v Židenicích. V objektu bývalé mateřské školy byla opravena a zčásti nově vybavena velká herna i klubovna pro kluby maminek s dětmi, výtvarné, keramické, rukodělné a polytechnické kroužky.  V přilehlé zahradě je bylinková spirála, zeleninové záhony, edukační tabule výukových programů a dětské hřiště. Příjemné prostředí je v době letních prázdnin využíváno k realizaci příměstských táborů pro děti od 3 do 6 let. 

Jak nás najdete?

POBOČKA SLATINA
Městskou hromadnou dopravou se k nám nejlépe dostanete trolejbusem č. 33. Když vystoupíte na zastávce Langrova, tak nás najdete hned na protilehlé straně silnice.

BUS 33 (Langrova)

Jak nás najdete?

POBOČKA ŽIDENICE
Městskou hromadnou dopravou se k nám nejlépe dostanete trolejbusy/autobusy č. 25, 26, 27 a 64. Když vystoupíte na zastávce Svatoplukova,  dejte se ulicí Touškova a nemůžete nás minout.

BUS 27, 26, 25, 64 (Svatoplukova)