Jak to letos bude? Podívejte se na organizaci školního roku 2024/2025

Kroužky ve školním roce 2024/2025 začnou v týdnu od 23. 9. 2024.
Skončí poslední týden v květnu 2025.

Některé kroužky mohou začínat po domluvě v jiný termín. V červnu 2025 mohou být nahrazovány neuskutečněné lekce.

Počet garantovaných lekcí je 15 v pololetí. Pro čtvrteční kroužky ve druhém pololetí je tento počet (kvůli státním svátkům) 13 lekcí. Garantované lekce odučíme nebo nahradíme. Ve výjimečných případech za jejich nerealizování vrátíme poměrnou část úplaty za vzdělávání.

Lekce se nerealizují během vyhlášených školních prázdnin a o státních svátcích. Plánované lekce jsou uvedeny v kalendáři dále.