Helceletka

kontakty

dokumenty a informace

dotazy a podpora

Vaše dotazy

Od kdy do kdy trvá školní rok?

26. 9. 2022 – 26. 5. 2023

V týdnech 29. 5. – 11. 6. 2023 mohou probíhat náhradní hodiny za neuskutečněné lekce.

Proč máme „zkrácený“ školní rok?

V létě pro vás i vaše děti realizujeme různé tábory, a to jak příměstské, tak pobytové. Na tyto tábory je třeba se připravit a nabrat sílu. Mezi kroužky probíhajícími během školního roku a tábory je jen málo možností, kdy se můžeme zodpovědně připravovat a inspirovat. Proto toto období volna.

Jak to je s kroužky o prázdninách?

O prázdninách neprobíhá pravidelná výuka, činnost, kroužky. Ve školním roce 2022/2023 jsou plánovány prázdniny následovně:

  • Podzimní prázdniny: 27. a 27. 10. 2022
  • Vánoční prázdniny: 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023
  • Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 3. 2. 2023
  • Jarní prázdniny pro Brno město i venkov: 13. 3. – 19. 3. 2023
  • Velikonoční prázdniny: 6. 4. 2023 (pátek 7. 4. 2023 a pondělí 10. 4. 2023 jsou státní svátky).

Proč chceme, abyste uváděli rodné číslo?

Jako školská organizace jsme pojištění pro úraz nejen našich zaměstnanců, ale také dětí a dospělých, kteří nás navštěvují. V případě, že je potřeba pojištění využít, musíme znát všechny údaje našeho přihlašovaného. Jestliže se rozhodnete RČ neuvádět, vzdáváte se nároku čerpat případné pojištění přes naši organizaci.

Jaké jsou storno podmínky?

Storno podmínky kroužků:
Pokud se jedná o zrušení účasti v kroužku ze závažných a podložitelných důvodů, vracíme alikvótní část úhrady poníženou o náklady vzniklé s rezervací místa pro klienta (nákup materiálu, pronájem prostor, které nejsou naše apod.). Jestliže nejsou důvody pro zrušení účasti v kroužku závažné, úplata propadá, anebo lze převést do jiného, Vámi zvoleného kroužku, za předpokladu, že je v něm volné místo. V případě, že se účastník 5x za sebou nezúčastní činnosti a neinformoval o své nepřítomnosti vedoucího, je považován za odhlášeného.


Storno podmínky táborů a akcí:

  • Pokud je účast zrušena 30 dní před 1. dnem konání aktivity, storno podmínky jsou 40% z celkové ceny za zrušeného účastníka.
  • Pokud je účast zrušena 20 dní před 1. dnem konání aktivity, storno podmínky jsou 70% z celkové ceny za zrušeného účastníka.
  • Pokud je účast zrušena 10 dní před 1. dnem konání aktivity, storno podmínky jsou 100% z celkové ceny za zrušeného účastníka.
  • Při zajištění platícího náhradníka se vrací celá zaplacená část.

Kde najdu přihlášku na tábor/kroužek, kterou mám před zahájením aktivity odevzdat?

Před nástupem do kroužku nebo na tábor je nutné si vytisknout přihlášku, podepsat zákonným zástupcem a před zahájením aktivity nám ji odevzdat. Podpis zákonného zástupce je nutný, aby byla přihláška kompletní. Přihlášku najdete ke stažení ve vašem účtu v klientském centru, kde zůstává pod dobu 4 měsíců od přihlášení. Pokud si ji do té doby nestihneme stáhnout, je nutné kontaktovat vedoucího vašeho kroužku či tábora, který vám ji do klientského centra znovu pošle.