Helceletka

kontakty

dokumenty a informace

dotazy a podpora

Vaše dotazy

Od kdy do kdy trvá školní rok?

21. 9. 2020 – 28. 5. 2021
V týdnech 31. 5.  – 13. 6. 2021 mohou probíhat náhradní hodiny za neuskutečněné lekce.

Proč máme „zkrácený“ školní rok?

V létě pro vás i vaše děti realizujeme různé tábory a to jak příměstské, tak pobytové. Na tyto tábory je třeba se připravit a nabrat sílu. Mezi kroužky probíhajícími během školního roku a tábory je jen málo možností, kdy se můžeme zodpovědně připravovat a inspirovat. Proto toto období volna.

Jak to je s kroužky o prázdninách?

O prázdninách neprobíhá pravidelná výuka.
prázdniny ve školním roce 2020/2021 (neprobíhá pravidelná činnost – kroužky):

  • podzimní prázdniny: 29. a 30. 10. 2020
  • vánoční prázdniny: 23. 12. 2020 – 1. 1. 2021
  • jednodenní pololetní prázdniny: pátek 29. 1. 2021
  • jarní prázdniny pro Brno město i venkov: 22. 2. – 28. 2. 2021
  • velikonoční prázdniny: 1. 4. 2021 (pátek 2. 4. 2021 a pondělí 5. 4. 2021 jsou státní svátky).

Proč chceme, abyste uváděli rodné číslo?

Jako školská organizace jsme pojištění pro úraz nejen našich zaměstnanců, ale také dětí a dospělých, kteří nás navštěvují. V případě, že je potřeba pojištění využít, musíme znát všechny údaje našeho přihlašovaného. Jestliže se rozhodnete RČ neuvádět, vzdáváte se nároku čerpat případné pojištění přes naši organizaci.

Jaké jsou storno podmínky?

Storno podmínky kroužků:
Pokud se jedná o zrušení účasti v kroužku ze závažných a podložitelných důvodů, vracíme alikvótní část úhrady poníženou o náklady vzniklé s rezervací místa pro klienta (nákup materiálu, pronájem prostor, které nejsou naše apod.). Jestliže nejsou důvody pro zrušení účasti v kroužku závažné, úplata propadá, anebo lze převést do jiného, Vámi zvoleného kroužku, za předpokladu, že je v něm volné místo. V případě, že se účastník 5x za sebou nezúčastní činnosti a neinformoval o své nepřítomnosti vedoucího, je považován za odhlášeného.
Storno podmínky táborů a akcí:

  • Pokud je účast zrušena 30 dní před 1. dnem konání aktivity, storno podmínky jsou 40% z celkové ceny za zrušeného účastníka.
  • Pokud je účast zrušena 20 dní před 1. dnem konání aktivity, storno podmínky jsou 70% z celkové ceny za zrušeného účastníka.
  • Pokud je účast zrušena 10 dní před 1. dnem konání aktivity, storno podmínky jsou 100% z celkové ceny za zrušeného účastníka.
  • Při zajištění platícího náhradníka se vrací celá zaplacená část.