Helceletka

Informace k mimořádným opatřením na Helceletce

Dne 10. března odpoledne jsem rozhodla o dočasném pozastavení naší pravidelné činnosti (kroužky) na všech našich pobočkách včetně aktivit pro předškoláky a kurzů pro dospělé s platností od 11. března do odvolání.

Tento krok navazuje na rozhodnutí ministerstva zdravotnictví a doporučení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Pro školská zařízení našeho typu sice neplatí plošný zákaz, ale je doporučeno činnost přerušit, nebo ji výrazně omezit.

Rozhodnutí jsem učinila na základě pečlivého zvážení všech aspektů se zapojením širšího vedení naší organizace.

 Za zásadní přitom považuji zejména následující body:

  • Kroužky, kurzy a kluby pro předškolní děti probíhají v uzavřených učebnách, děti se na kroužky často přesunují veřejnou dopravou a na pobočkách se potkávají s velkým množstvím dalších lidí, včetně nejohroženějších skupin.
  •  
  • Průběh nemoci byl doposud u dětí lehký a nemoc těžko rozpoznatelná, stávají se tak z pohledu šíření viru rizikovou skupinou.
  •  
  • Všichni chceme podpořit úsilí o minimalizování přenosu nákazy. V té souvislosti by bylo kontraproduktivní, aby děti sice nenavštěvovaly školu, ale pak se stejně potkávaly u nás.

Jsem přesvědčená, že je v současné situaci žádoucí postavit se k celé problematice čelem, a pokusit se přispět ke zpomalení šíření nákazy. Jsem si vědoma toho, že existuje široké spektrum názorů, které ale mají společné východisko. Tím je bezpečnost našich dětí, partnerů, prarodičů, potažmo nás samotných.

Uvědomuji si, že ne všichni s tímto postupem budou souhlasit. Mnohým z Vás omezení našeho provozu zkomplikovalo život, což nás mrzí.  Vězte ale, že jsem takto rozhodla výhradně s ohledem na zdraví a bezpečnost několika stovek našich klientů napříč organizací.

Činnost samozřejmě nerušíme bez náhrady. V tuto chvíli nevíme, jak dlouho budou naše pracoviště zavřená. Nicméně už teď prodlužujeme pravidelnou zájmovou činnost do 13. 6. 2020 (standardní konec roku je vyhlášený k datu 31. 5. 2020) jako náhradu za zrušenou výuku. V rámci nepravidelných činností se domlouvá vedoucí akce s přihlášenými klienty. Budou aktivně hledat možnosti náhradních termínů.

V případě potřeby nás můžete kontaktovat na e-mailu: info@helceletka.cz, na který se snažíme reagovat v době 08:00-22:00 obratem.

O dalším postupu Vás budeme informovat prostřednictvím webu, na sociálních sítích a e-mailu.

Děkuji, že toto rozhodnutí respektujete, a pevně věřím, že celou situaci společně zvládneme.

V Brně dne 11. 3. 2020                                                                                

Mgr. Veronika Presová
ředitelka