Helceletka

Jak si ulovit svůj kroužek

V červnu odstartovala možnost zapsat se on-line do některého z kroužků na Přírodovědné stanici Kamenačky.

Děti, které již jsou členy některého ze zájmových kroužků nebo jsme se vzájemně poznali na příměstských táborech, se mohou hlásit bez jakékoli předchozí domluvy. Pokud se přihlásí včas, mají přednost. Ceníme si jejich dlouhodobého zájmu a chceme podporovat rozvoj dovedností u dětí, které přírodověda oslovila natolik, že se v jejích oborech chtějí systematicky vzdělávat.

Nové zájemce prosíme, aby nás před přihlášením do kroužku kontaktovali, a to telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Domluvíme se na termínu, kdy děti společně s rodiči absolvují na stanici osobní informační schůzku. Je to z toho důvodu, že pracoviště je svým provozem specifické (skla, velká zvířata, výskyt alergenů a další speciality).

Trváme proto na tom, aby se rodiče seznámili s prostředím, do kterého děti budou posílat a abychom i my měli možnost promluvit si s dítětem o jeho zájmech, zálibách a případných obavách. Jen tak můžeme zaručit, že vaše dítko bude činnost u nás bavit a bude zde v bezpečí.

Pokud se již teď zapíšete do kroužku a čekáte na potvrzení přihlášky, buďte, prosím, trpěliví. Schválení může pár dnů trvat.