Helceletka

Jak to u nás chodí v keramice

Keramický kroužek má v Kominíčku dlouhou tradici. Naučit se vytvořit pravý pálený keramický výrobek vlastními silami a fantazií láká mnoho dětí.

Jak to v takovém kroužku u nás chodí? 

Stoly jsou připraveny na práci s hlínou i vodou bez omezení. Děti mají vždy k dispozici mnoho nástrojů, pomůcek i specialit. V keramické dílně má své nezastupitelné místo i řada pomůcek z kuchyně, např. lis na česnek, formičky na cukroví, rádélka, brčka, špejle, vidličky, talíře i různé misky.

Podle námětu lekce pracujeme i s otisky krajek, provázku, přírodnin nebo razítek.

V úvodu hodiny si každý vybere nástroje, se kterými by rád pracoval. Prvním krokem k úspěchu je zpracování hlíny, kterou dostane dítě v balíčku. Balíčky jsou připraveny předem i pro nemocné děti, kterým může balíček vyzvednout třeba někdo z rodiny a hlínu si zpracovat sám doma. Tím žádná hodina nikomu neuteče.

Cílem každé hodiny je seznámit děti s určitou technikou zpracování hlíny. Techniku trénujeme na konkrétním výrobku, např. na tvorbě hradu, modelování figurky nebo na misce z válečků.

Snažíme se rozvíjet jemnou motoriku, fantazii a pracovní návyky. Malí tvořivci jsou už zvyklí si počkat, než výrobek postupně uschne a může do keramické pece. Pak přijde na řadu nanášení glazur, aby měl výrobek i „kabátek“ a následuje druhý výpal. Při každém setkání mají děti prostor pro modelování svých námětů i experimentů. Hotový výrobek je odměnou trpělivosti, zručnosti i výsledkem kreativity.