Helceletka

Kamenačky 4a
636 00 Brno- Židenice
kamenacky@helceletka.cz
776 049 454

informace

naše kroužky

naše tábory

chystané akce

Kontakty

Ing. Romana Křížová Ph.D.

vedoucí pobočky

Vede přírodovědné kroužky a příměstské tábory, vymýšlí tematické akce pro veřejnost a metodiky pro práci s dětmi. Její zálibou je problematika přírodních zahrad a hospodářská zvířata.

776 049 454
kamenacky@helceletka.cz

Mgr. René Mitrenga, DiS.

pedagog volného času

Vede kroužky, příměstské tábory a výukové programy pro školní i jiné skupiny. Věnuje se terarijním zvířatům.

775 739 995
kamenacky@helceletka.cz

Jarmila Koláčná

zoolog

Má na starosti všechna zvířata na stanici, péči o jejich potřeby, zdraví a welfare, vede chovatelský kroužek.

602 411 261
kamenacky@helceletka.cz

O pobočce

Přírodovědná stanice Kamenačky je jedno z nejspecifičtějších pracovišť našeho DDM. Je to raritní a specifické odborné zařízení určené pro zájemce o přírodovědu, chovatelství (zejména teraristiku), ekologii a přírodní zahrady. Pro děti a mládež nabízíme pravidelné zájmové kroužky, v době prázdnin pořádáme příměstské tábory s přírodovědně-turistickým zaměřením. Pro kolektivy z mateřských, základních a středních škol a gymnázií pořádáme výukové a výtvarné programy a tématické exkurze. Dlouhé zimní večery zpestřujeme cyklem promítání fotografií z cest a řadou rukodělných dílen. Na Ukázkové přírodní zahradě stanice pořádáme osvětové a kulturní akce pro veřejnost. Pracovníci stanice poskytují také poradenskou a konzultační činnost v oblastech přírodovědy, chovatelství a ekologie. Několik vybraných sobotních dnů v roce pořádáme návštěvní a prohlídkové dny pro širokou veřejnost.

Chováme více než 90 druhů živočichů, především plazů a obojživelníků, ale i savců, ptáků, ryb a bezobratlých. Některá naše zvířata si můžete prohlédnout zde.

Přírodovědné stanice byla jako biologická základna byla předána do užívání 14. října 1967. Nová budova stanice s novým tropickým skleníkem byla předána do užívání 25. května 2017.

Jak nás najdete?

Pobočka má samostatný vstup brankou nalevo od schodiště Základní školy Kamenačky.

TRAM 12 (Dělnický dům)
BUS 58, 78, 55, 75 (Dělnický dům)