Helceletka

areál mateřské školy
Absolonova 20a
624 00 Brno-Komín
kominicek@helceletka.cz
606 110 970

O pobočce

naše kroužky

naše tábory

chystané akce

pastvinka

klub pastvinka

areál mateřské školy
Absolonova 20a
624 00 Brno-Komín
kominicek@helceletka.cz
606 110 970

Pastvinka

Provozní řád

cena

Pastvinka

Klub pro předškolní děti od 2 do 5 let, kteří se těší na pobyt v kolektivu. Výuka pomocí bloků sestavena do zájmových aktivit je přípravou na MŠ. Program respektuje věk, individuální a vývojové schopnosti dětí. Podporujeme přirozený tělesný rozvoj, osobní úspěch ve vzdělání. Aktivní rozvoj a učení usnadní a připraví dítě na další vzdělávací etapu. Děti získávají postupně jistotu v novém prostředí, učí se všestranným dovednostem. Osvojují si nové poznatky hrou, upevňují hygienické a stravovací návyky a sebeobsluhu. Program je koncipován do pěti bloků, jejichž součástí je výtvarná, hudební, jazyková a pohybová část a všeobecný rozvoj. Jednotlivé bloky se prolínají dle vzdělávacích potřeb dětí. 

Přihlašování 

 • – online v sekci kroužky
 • – po přihlášení Vám zašleme v.s. k platbě a vše potřebné.
 • – každý si může vybrat docházku a permanentku dle svých potřeb a dle kapacity zařízení.
 • veškerá specifika prosíme písemnou formou.
 • – k přihlášce je nutno doložit potvrzení od dětského lékaře (zdravotní způsobilost k docházce, očkování).

Přijímáme děti i během školního roku.

Provozní řád

Provozní doba: Po, Út, St, Čt, Pá: 8:00 – 13:00 hodin 

 • Pastvinka neprobíhá ve státních svátcích, prázdninový režim oznamujeme dostatečně dopředu. 

Platba hlídání

 • Platba se provádí vždy předem na účet. • Platbu je možné provést v krajních případech v hotovosti u lektorky, upřednostňujeme však platbu na účet (variabilní symbol Vám bude přidělen při elektronickém přihlášení). • Každý rodič si předplatí permanentku, z níž se mu odečítají hodiny, které dítě v Pastvince stráví. • Cena permanentky se odvíjí podle počtu zakoupených hodin (viz. ceník). 

Přihlášení dítěte

 • Věk dítěte pro přijetí je od 2 do 5 let. • Zákonný zástupce je povinen vyplnit elektronickou přihlášku, včetně prohlášení o zdraví dítěte, musí souhlasit s provozním řádem a zaplatit úhradu za hlídání. 

Předání dítěte do klubu

 • Zákonný zástupce předá dítě osobně lektorce, která má právo nepřijmout nemocné dítě. • Zákonný zástupce nahlásí osobu, která bude dítě vyzvedávat, případně aktuální změny. 

Pobyt dítěte v klubu

 • Dítě si s sebou přinese podepsané trvanlivé jídlo a pití, náhradní oblečení včetně spodního prádla a ponožek, přezůvky. Děti se při pracovních činnostech a při pobytu venku mohou trochu umazat, volte proto vhodné oblečení. • Doporučujeme vše podepsat. Dítě do klubu nenosí cenné věci, žvýkačky, bonbóny a žádné nebezpečné předměty. 

Provoz

 • Provoz klubu zajišťují tři až čtyři lektorky. • V případě nedomluvené či nepravidelné docházky je nutné si zjistit, zda je v požadovaný den v klubu volné místo. • Pokud je dítě nemocné, musí ho zákonný zástupce odhlásit a to do 20 hodin předchozího dne (na všechny dny, kdy bude dítě nepřítomné). V případě neomluvení je stanoven storno poplatek v ceně 3 hodin podle druhu permanentky. Nečekaná ranní nevolnost omluvená do 8 hodin ráno je bez storno poplatku. • Zákonný zástupce je povinen hlásit jakoukoli nakažlivou nemoc, kterou má jeho dítě (např. neštovice, spála apod.) 

Tento měsíc

Vítáme Vás – začátek a seznámení 

 • Děti si zvykají na nové prostředí, seznamují se s novými věcmi a zjišťují, k čemu co slouží. Každý se seznámí s lektorkami, s kamarády, hračkami a prostorem – hernou, třídou, šatnou i zahradou. Kamarádi – seznamujeme se s jednotlivými kamarády, s tím, co mají rádi, co rádi dělají. Všichni o sobě můžou promlouvat a říct více o své rodině. Seznámíme se s celkovým chodem Pastvinky a pravidly, která budeme všichni dodržovat. Učíme se seznamovací rituál – přivítání s loutkou Rákosníčka + uvítací básničky. 

Říjen – podzim 

 • Děti se učí charakteristiku podzimu. Znají jeho znaky, dokáží vyjmenovat, co na podzim dělají lidé, zvířátka, příroda. Učíme se charakteristické rysy podzimu a uplatňujeme je při výtvarných činnostech – vytváříme: listí, ježky, opadané stromy, pouštíme draky, sbíráme kaštany a pracujeme s nimi atd. Sledujeme počasí za oknem a bavíme se o něm (déšť, slunce, mlha, sychravo,…). Děti se učí tematické básničky a cvičící hry k tématu. 

Listopad – rodina, kamarádi 

 • Děti mluví o své rodině – znají rodiče, sourozence, prarodiče, popř. bratrance a sestřenice či jiné příbuzné. Děti znají jména všech členů rodiny, znají adresu svého bydliště. Umí povídat o tom, kde bydlí, jestli mají svůj pokojíček a jaké v něm mají hračky, kdo si s nimi hraje a o činnostech, které s rodinou rádi dělají (výlety, zoo, …) Děti umí projevit lásku vůči rodině, vědí, co udělá rodičům radost a co je naopak rozzlobí – dokáží sami rozpoznat své úspěchy a rodičům se pochlubit. V rámci povídání o rodině se s dětmi bavíme i o lidech, které potkáváme mimo rodinu – o kamarádech. Děti vypráví, kam chodí, koho potkávají, jak se jejich kamarádi jmenují a jak si s nimi hrají. Chápeme podstatu kamarádského vztahu – pomáháme si, půjčujeme si hračky, víme, že ne všichni kamarádi jsou stejně staří, že jim musíme ukazovat věci, kterým ještě nerozumí a že se o ně musíme starat. 

Prosinec- Mikuláš a Vánoce 

 • Koncem listopadu se s dětmi začínáme bavit o tom, co přinese následující měsíc. Nejprve bude chodit Mikuláš s čertem a andělem. Postupně se seznámíme se všemi postavami. Děti vykládají, co už vědí. Na obrázcích si ukazujeme, jak vypadají a proč nás vůbec chodí začátkem prosince navštěvovat. Učíme se básničky a písničky, které děti mohou využít, až k nim trojice přijde. Hodnotíme, jestli byly děti hodné a jestli si zaslouží odměnu. Děti pomáhají tvořit výzdobu. Povídání o Vánocích. Děti vzpomínají na minulé roky, na to, co už od Ježíška kdy dostaly. Vypráví o rituálech. Vyprávíme o vánočních tradicích – stromeček, pečení cukroví, vánoční výzdoba, dárečky, koledy, tradice (lití olova, rozkrojení jablíčka). Píšeme (malujeme) dopis Ježíškovi. 

Leden – zima, sníh 

 • Děti se učí charakteristiku zimy jako dalšího ročního období. Znají jeho znaky, dokáží vyjmenovat, co v zimě dělají lidé, zvířátka i příroda. Učíme se charakteristické rysy podzimu, sledujeme počasí za oknem a bavíme se o něm (déšť, slunce, mlha, sychravo, sníh). Děti umí sami vyvodit, co se se sněhem dá dělat – sněhulák, bobování, sáňkování. Dostanou vysvětlení, proč nám sníh padá na zem a proč jej nemáme po celý rok. Probíráme jiný šatník – čepice, rukavice, šály, teplá bunda i kalhoty. Proč? 

Únor – zvířata 

 • Děti umí poznávat základní zvířata. Naučíme se i cizokrajná a netradiční zvířátka, o každém si něco řekneme. Děti umí rozlišit, o jakém zvířátku mluvíme. Zvířátka poznají na obrázcích, poznají je podle zvuku, poznají i obrysy. Dokážeme rozdělit zvířátka do skupin podle toho, kde je můžeme potkat – domácí (na dvorku, na farmě, doma v bytě), zoo, vodní zvířátka, volně žijící zvířata apod. Některá zvířátka umí děti i nakreslit. 

Březen – město, vesnice, doprava 

 • Povídání o městě – kde nyní žijeme, je větší než vesnice. Lidé bydlí spíše v panelácích a bytech. Lidé doma nemají moc zvířátek. Povídání o vesnici – je menší, nejezdí zde MHD, lidé bydlí v domečcích a mají zahrádky – chovají zvířátka (už víme která) a pěstují ovoce a zeleninu. Povídáme si o tom, jak cestujeme – tramvaj, trolejbus, auto, autobus, vlak, loď, letadlo, kolo, koloběžky, tříkolky apod. Děti vědí, jak jednotlivé dopravní prostředky vypadají, poznají je na obrázcích, umí je napodobit. Vědí, kde a jak se prostředky pohybují. 

Duben – jaro 

 • Příroda se začíná probouzet k životu. Děti popisují, co se okolo nich děje. – rostou květiny, zpívají ptáčci apod. Sledujeme počasí a všímáme si změn – sluníčko, modrá obloha, jasno, tepleji. Už nenosíme tak teplé oblečení – proč? 

Květen – příroda, zahrada, les 

 • Děti vědí, co je čeká, když půjdou na procházku do lesa i na zahradu. Vyjmenuje rozdíly mezi lesem a zahradou – při hře v lese se můžeme snáz ztratit, někam spadnout, můžeme potkat zvířátko, které tam žije,… Vědí, jaká zvířátka mohou v lese potkat. Učíme se zásady, jak se v lese chovat – chodíme potichu, dáváme pozor na to, co se kolem nás děje, nešlapeme na nic živého. V lese může sbírat hřiby – naučíme se nejznámější zástupce, ale i květiny či listy. Děti si vštěpují základy ekologické výchovy. Snaží se porozumět tomu, že my můžeme přírodě pomáhat – víme, na co jsou odpadkové koše, víme, co přírodě ubližuje apod. 

Červen – hurá, jsou tu prázdniny, letní dny, radovánky, i loučení 

 • Končí školní rok a některé děti nás opouští a od září nastupují do „velké školky“. Ostatním dětem vysvětlujeme, proč se s dětmi loučíme a co je po prázdninách čeká. Charakterizujeme blížící se léto, pozorujeme počasí a vidíme citelnou změnu. Přizpůsobujeme se teplu i v oblékání – proč? / co nosíme? Co znamenají letní radovánky – koupání, bazén, dovolená, tábory, kempování, grilování a opékání párků. Všechna zvířátka už jsou probuzená a my je můžeme vidět všude kolem nás. Začínají prázdniny – dětem vysvětlíme, co jsou prázdniny, co se o nich dělá, čeho je to přelom (školního roku) apod.

Program dne

 • 8.00 – 9.00
  • převlečené dítě rodič doprovodí ke dveřím třídy a předá do péče Pastvinky. Herna s dozorem. 
 • 9.00 – 9.45
  • výuka v blocích – všestranný rozvoj dle individuálních potřeb a zájmů, bloky výtvarné, hudební + pohybové, logopedické výchovy, výukové hry
 • 10.15 – 10.25
  • případný odchod/příchod 
 • 10.30 – 12.30
  • výuka v blocích – výukové pásmo dle ŠVP, dle počasí a momentální situace pobyt venku
 • 12.45 – 13.00
  • odchod domů

Blok Hrajeme si

 • Děti přicházejí, vítáme se, umýváme si ruce a každý si vybírá své místečko. V této době si děti mohou zvolit, jakou formu hry chtějí (plastelína, malování, puzzle, knížky, hračky apod.). Děti se snažíme vést k vlastní kreativní činnosti. Děti se nenásilnou formou učí hrát si pospolu a rozdělovat si jednotlivé role při hře (př. paní doktorka, pacient).

Blok Cvičíme a zpíváme

 • Cvičíme a zpíváme pro radost. Společně si řekneme uvítací básničky a protáhneme se. Hrajeme na hudební nástroje a zpíváme Cvičení je vždy motivované na téma, kterému se v průběhu určité doby věnujeme. 

Blok Tvoříme 

 • Děti rozdělíme do dvou skupin. První skupina jde do výtvarné dílny, kde obstarává program paní učitelka (výtvarnice). Druhá polovina dětí má buď činnost v prostorách herny. Buď čteme pohádku, zpíváme, jsme na písku anebo děláme cokoli jiného, co společně vymyslíme. 

Blok V říši pohádek

 • Děti si s lektorkami prohlíží pohádkové knížky, ocitají se v loutkovém divadle jako diváci nebo jsou přímými účastníky některé z pohádek při jejím dramatickém zpracování. Také skládáme puzzle nebo procvičujeme tvary, barvy apod. za pomoci knížek s magnetkami. 

Blok Rozvíjíme a dovednosti

 • Blok je zaměřen na grafomotorická cvičení, procvičování jazýčků pomocí logopedických cvičení a rozvíjení kreativity prostřednictvím rukodělných prací. 

Jednotlivé bloky mohou být přizpůsobeny situaci a individualizovaným potřebám dětí a čas může být s posunem. 

Rodič vždy volí dle potřeb dítěte s pravidlem: bloky nepřesahují u jednotlivého dítěte dle denní docházky max. 3 hodiny. Rodič může volit výuku v blocích I. – III. 

Cena

Cena hlídání se odvíjí od zakoupené permanentky. Můžete si vybrat jednu ze čtyř permanentek podle Vaší potřeby. Permanentky se liší jednak v celkové ceně, ale také v hodinové sazbě (viz ceník). V klubu platíte pouze dobu, kterou Vaše dítě u nás skutečně stráví. Poctivě zapisujeme příchod i odchod dítěte a hodiny Vám postupně odepisujeme z Vaší předplacené permanentky. Jakmile se blíží předplacené hodiny ke konci, budete upozorněni a požádáni o zaplacení nové. V případě zájmu vám zašleme sken permanentky.

Permanentka platí dva měsíce. Smluvené dny, kdy vaše dítě nemůže přijít, si můžete po domluvě s námi nahradit jiný den. Platnost permanentky se dá prodloužit, ale pouze ze závažných důvodů.

První návštěva je zdarma! Teprve až se přesvědčíte, že se Vám u nás líbí a vyzkoušíte u nás chvíli pobýt, koupíte si permanentku.

Ceny permanentek: 

 • 900 Kč/10 hod, tj. 90 Kč/1 hod
 • 2 000 Kč/30 hod, tj. 67 Kč/1 hod
 • 3 000 Kč/50 hod, tj. 60 Kč/1 hod

Zvýhodněná permanentka:

 • Pokud máte zájem, aby k nám Vaše dítě chodilo 5 dní v týdnu, rezervujte si stabilní místo. Je zvýhodněno i finančně. Za celotýdenní docházku platíte 3 500 Kč/měsíc. V této částce je započítána doba od 08:00 do 13:00 hod. Těchto míst je omezený počet. V případě nepřítomnosti (způsobené onemocněním nebo jiným závažným problémem) přesahující 70 % se započítává pouze 180 Kč/den, kdy bylo dítě přítomno. Tato permanentka se nedá kombinovat s jinými typy permanentek.

Zvýhodněná sourozenecká permanentka:

 • 2 750 Kč/50 hod, tj. 55 Kč/1 hod
 • Tato permanentka je pro sourozence, kteří do klubu dochází současně.

V ceně permanentek není zahrnuto jídlo. Ostatní potřeby (např. výtvarný materiál) jsou v ceně.