Helceletka

Místo kroužků pomáháme první linii

Běžně tvoří pomocí 3D tiskáren umělecké modely a výtvory. Když teď ale nemohou vést a navštěvovat zájmové kroužky, zabaví se jinak. Zaměstnanci naší Robotárny, studenti kroužků 3D tisku a dobrovolníci začali v polovině března využívat helceletkovské 3D tiskárny k výrobě ochranných štítů.
Ty jsou vyráběny ze základu modelu společnosti Prusa Research. Jeden z dobrovolníků Petr Štourač ho ale upravil tak, aby při zachování kvality a pohodlí při nošení byl tisk co nejrychlejší a spotřeboval co nejméně materiálu. Díky tomu jsou dnes dobrovolníci schopni vyrobit až sto ochranných štítů denně.

K tisku pomůcek jim pomáhá patnáct 3D tiskáren – dvě z Helceletky, další z Gymnázia Matyáše Lercha a Střední průmyslové školy Sokolská v Brně a také vlastní tiskárny studentů kroužků 3D tisku na Robotárně. Čelenky na ochranné štíty vyrábějí z materiálu pro 3D tisk zvaného filament. Štíty z průhledného plastu pak seřezávají v brněnské firmě AWAC pod vedením Jaroslava Maši. Hotové výrobky posléze distribuují mezi zdravotnické záchranné služby, nemocnice a domovy pro seniory v několika moravských městech.

Ne všechno ale vypadá tak růžově. Filament je poměrně drahá záležitost a dobrovolníci z Robotárny ho čerpají ze zásob Helceletky. Naproti tomu je dobrou zprávou, že plast na průhledné hledí dodávají sponzoři. Následné laserové řezání plastu ale zase zdržuje kompletaci všech dílů dohromady a náročná je i samotná distribuce hotových štítů do míst, které je nejvíce potřebují. Celá iniciativa tak stojí na obrovském objemu dobrovolnické práce všech zúčastněných a mnoha sponzorských darech. I přesto si Helceletka váží možnosti se do potřebné pomoci zapojit alespoň touto cestou a podpořit ty, kteří to nejvíce potřebují.