Helceletka

naše výstavy v knihovně​

S Knihovnou Jiřího Mahena, konkrétně pobočkou v Králově Poli, spolupracujeme už několik let. Knihovna pravidelně pořádá každý měsíc ve svém vestibulu menší výstavy. Představuje šikovné výtvarníky a drobné tvůrce, spolupracuje s organizacemi, školami a vzdělávacími zařízeními a spolky, které mají co předat a ukázat kousek ze své činnosti a tvorby. Za tuto možnost prezentace a možnosti vystavit výsledky našeho tvoření, výrobků a dětských prací jsme nesmírně rádi.

Děti i jejich rodiče tak mají přímou zpětnou vazbu a možnost výstavu navštívit. S kamarády, prarodiči, rodinou. Často jsou i návštěvníky knihovny, která je v blízkosti naší pobočky. Mohou tak spojit shlédnutí výstavy s návštěvou knihovny.

Naše pobočka Domino se na výtvarné činnosti přímo specializuje. Považuji tuto možnost seznámit děti čas od času s výstavní praxí jako skvělou příležitost ukázat další možnosti využití výsledných děl. Snažíme se, aby opravdu každý návštěvník našich výtvarných kroužků měl na výstavě třeba i své malé dílko. Většinou se ve výstavním plánu a s ohledem na naši činnost během školního roku trefíme ve výstavním plánu do jarního nebo vánočního období.  Nejvíce, myslím, vypoví vybrané archivní fotografie z několika let naší výstavní činnosti.

jaro 2015

zima 2017

zima 2019