Helceletka

Aktuální protiepidemické podmínky pro činnost

Aktualizace k 14. 3. 2021.

Naše činnost je v tuto chvíli omezena Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví MZDR 1518/2022-2/MIN/KAN z 9. 2. 2022.  Níže najdete informace o konkrétních dopadech. 

Prokazování bezinfekčnosti

Není v tuto chvíli na žádné z našich akcí potřebné.

Rizika změn

Všechny informace o aktuálně platných opatřeních vám zašle i vedoucí vašeho kroužku nebo akce. Pravidla se mohou změnit. V takovém případě vás budeme informovat co nejdříve. Nejistota spojená s realizací naší činnosti nás velmi mrzí.

🟥 Účastník mladší než 12 let

Bezinfekčnost musí dokládat všichni účastníci od 12 let. Povinnost se týká i dospělých účastníků a to jak na akcích, tak na příměstských a pobytových táborech.

🟩PCR testy (pro mladší 18 let, zahájená očkování a kontraindikace)

  • Platný negativní PCR test z testovacího místa doložíte na místě tím, že dáte zdravotníkovi k nahlédnutí certifikát z ocko.uzis.cz, vytištěné potvrzení nebo QR kód v aplikaci Tečka. Test, nesmí být v den, kdy tábor (nebo akce) začíná, starší než 72 hodin. 

Prokázat se od 22. 11. 2021 PCR testem mohou pouze:
– děti mladší 18 let (starší než 12 let),
– osoby se započatým očkováním, 
– osoby s kontraindikací proti očkování. 

Pro pobytové akce bude platit pravidlo opakování testů po 7 dnech. Na našich pobytových táborech tak bude muset většina účastníků (včetně těch s testy z testovacích míst) absolvovat kontrolní test.

Přetestování se nově (1.11.2021) týká všech účastníků akce.

Platný negativní test z testovacího místa doložíte na místě tím, že dáte zdravotníkovi k nahlédnutí certifikát z ocko.uzis.cz, vytištěné potvrzení nebo zaslané v e-mailu či do smsky. V den, kdy tábor začíná, nesmí být PCR test starší 72 hodin a antigenní test starší než 24 hodin. (bod 16, písm. a, b)  

Prokázat se lze také potvrzením o negativním výsledku RAT testu, provedeného za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby, ne starším než 24 hodin před zahájením tábora či akce.

Pro pobytové akce bude platit pravidlo opakování testů po 7 dnech. Na našich pobytových táborech tak bude muset většina účastníků (včetně těch s testy z testovacích míst) absolvovat kontrolní AG test. Testovací sady je nutné si pořídit a při nástupu na pobytový tábor test odevzdat zdravotníkovi. 

Přetestování se nově (1.11.2021) týká všech účastníků akce.

🟧 Test provedený na místě

Další možností, jak povinnost splnit, je provést test vlastním antigenním testem. Je potřeba jej absolvovat na místě (na pobočce, na tábořišti nebo na srazu) podle pokynů vedoucího aktivity nebo zdravotníka akce. (bod 16, písm. e)

Zdravotník nebo vedoucí aktivity odečte výsledek testu a na základě jeho negativity bude umožněna účast na aktivitě. Váš test musí být povolen pro samotestování nebo použití laickou osobou. Seznam povolených testů najdete tady. Test není možné si provést doma a přinést jen výsledek nebo čestné prohlášení. 

V případě, že bude test neprůkazný, nebo bude třeba jej opakovat, budeme mít připraveny testy náhradní. Testy nebudeme na místě prodávat ani nabízet zdarma. 

Jeden vlastní antigenní test je potřeba připravit i na pobytový tábor, kde si jej účastníci provedou po 7 dnech trvání. 

🟦 Imunita po prodělaném onemocnění

Testy nemusí podstupovat účastníci, kteří prodělali potvrzené onemocnění covid-19, uběhla doba jejich izolace a od prvního průkazného pozitivního laboratorního testu neuběhlo víc než 180 dní. 

Splnění této povinnosti nám prokážete potvrzením (zprávou) od svého praktického lékaře. Za její vystavení si ale může účtovat poplatky v řádu sta korun.

🟪 Proběhlé očkování

Testování se samozřejmě netýká ani účastníků, kteří byli proti onemocnění covid-19 očkováni. Očkování se dokládá certifikátem, který vám po očkování zašle očkovací centrum do e-mailu nebo si ho stáhnete z portálu ocko.uzis.cz

Je potřeba, aby od poslední dávky vakcinace uběhlo nejméně 14 dní.