Aktuální protiepidemické podmínky pro činnost

Aktualizace k 14. 3. 2021.

Naše činnost je v tuto chvíli omezena Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví MZDR 1518/2022-2/MIN/KAN z 9. 2. 2022. Níže najdete informace o konkrétních dopadech.

Pravidla pro zájmovou činnost ve školním roce 2021/2022

Na základě mimořádných opatření a metodických pokynů jsme připravili jednoduchá pravidla pro zájmovou činnost ve školním roce. Ke stažení jsou tady. Tvoří dodatek Vnitřního řádu a jsou tím pádem závazná pro všechny účastníky zájmové činnosti. Děkujeme, že nám pomáháte zvládnout činnost při současných omezeních.

Pravidla pro ochranu dýchacích cest

Aktuálně není potřeba používat ochranu nosu a úst ani během vyučování ani ve společných prostorách. Respirátory a roušky jsou ale stále vyžadovány v dopravních prostředcích – na některé akce nebo tábory je proto budete potřebovat. Dodržujte pokyny lektorů.

Prokazování bezinfekčnosti

Není v tuto chvíli na žádné z našich akcí potřebné.

Rizika změn

Všechny informace o aktuálně platných opatřeních vám zašle i vedoucí vašeho kroužku nebo akce. Pravidla se mohou změnit. V takovém případě vás budeme informovat co nejdříve. Nejistota spojená s realizací naší činnosti nás velmi mrzí.