Technické kroužky na Helceletce během posledních pár let pěkně skočily. Z jejich „mateřské pobočky“ na Robotárně se v různých podobách rozšířily všemi směry. Jednotlivé kroužky na sebe navíc navazují a tvoří stále se upevňující systém. Na spoustu kroužků v elementární a mírně pokročilé úrovni tak narazíte na spoustě poboček. Sjednocujeme postupně jejich obsah a snažíme se zajistit kroužkům návaznost. V tuto chvíli zejména na Robotárně, kam jsou směřovány kroužky pro středně pokročilé, pokročilé a experty.

V tabulce níž najdete přehled návazností vzdělávání a odkazy na konkrétní kroužky na jednotlivých pobočkách (nebo ve školách v jejich blízkosti).