Helceletka

Testovací podmínky pro tábory 2021

Pro účast na letošních táborech je nutné splnit podmínku tzv. OTN (očkování – test – prodělaná nemoc). Možností, jak povinnost splnit, je celá řada. Připravili jsme vám proto tento článek, který vám pomůže se v jednotlivých variantách vyznat. 

Všechny možnosti splnění povinností OTN jsou na rubu Listu účastníka, kde před začátkem tábora označíte tu, kterou splňujete a případně ji při zahájení tábora doložíte.

Všechny povinnosti, které v souvislosti s testováním před tábory řešíme, vyplývají z nařízení MZ ČR. Podmínky platné od 9. 7. 2021 (které upravují předešlá opatření) vyplývají z mimořádného opatření Ministrerstva zdravotnictví z 21. 6. 2021, kde jsou některé podmínky pro tábory pod bodem 11, OTN v bodě 16, a z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví z 2.7 2021, kde se v bodě 3 upravují podmínky pro platnost očkování.

⚠️ Aktualizace: V pondělí 21. 6. 2021 vláda schválila další změnu podmínek OTN pro tábory. Pro účastníky pobytových táborů kteří mají při odjezdu platný PCR test znamená zrušení povinnosti přetestování po 7 dnech. Zvažte, prosím, toto řešení. 

Aktualizace: V souvislosti s novým mimořádným opatřením ze dne 14. 6. 2021 jsme museli změnit pravidla pro testované pomocí PCR testů. PCR test nově neruší povinnost testování po 7 dnech konání tábora. Nová úprava, podle které mají všichni účastníci tábora PCR test ne starší než 3 dny, je pro naše tábory organizačně nesplnitelná. Proto žádáme účastníky, aby měli jeden AG test určený pro sebetestování připraven k odevzdání zdravotníkovi na začátku pobytového tábora.

Všechny informace vám zašle i vedoucí vašeho tábora. Pravidla se mohou ještě změnit. V takovém případě vás budeme informovat co nejdříve. Nejistota spojená s konáním táborů nás velmi mrzí.

🟥 Účastník mladší 6 let

Test, očkování nebo prodělanou nemoc musí dokládat všichni účastníci od 6 let. Povinnost se týká i dospělých účastníků a to jak na příměstských, tak na pobytových táborech.

Účastníků do 6 let se netýká kontrolní test 8. den trvání pobytového tábora. 

🟩 Testy z testovacího místa

Platný negativní test z testovacího místa doložíte na místě tím, že dáte zdravotníkovi k nahlédnutí certifikát z ocko.uzis.cz, vytištěné potvrzení nebo zaslané v e-mailu či do smsky. V den, kdy tábor začíná, nesmí být PCR test starší 7 dní a antigenní test starší než 72 hodin. (bod 16, písm. a, b)

Pro pobytové akce bude platit pravidlo opakování testů po 7 dnech. Na našich pobytových táborech tak bude muset většina účastníků (včetně těch s testy z testovacích míst) absolvovat kontrolní AG test. Testovací sady je nutné si pořídit a při nástupu na pobytový tábor test odevzdat zdravotníkovi. 

Přetestování nebude nutné u účastníků, kteří na tábor nastoupí s platným PCR testem. 

🟧 Test provedený na místě

Další možností, jak povinnost splnit, je provést test vlastním antigenním testem. Je potřeba jej absolvovat na místě (na tábořišti nebo na srazu) podle pokynů zdravotníka akce. (bod 16, písm. e)

Zdravotník odečte výsledek testu a na základě jeho negativity bude umožněna účast na táboře. Váš test musí být povolen pro samotestování nebo použití laickou osobou. Seznam povolených testů najdete tady. Test není možné si provést doma a přinést jen výsledek nebo čestné prohlášení. 

V případě, že bude test neprůkazný, nebo bude třeba jej opakovat, budeme mít připraveny testy náhradní. Testy nebudeme na místě prodávat ani nabízet zdarma. 

Jeden vlastní antigenní test je potřeba připravit i na pobytový tábor, kde si jej účastníci provedou po 7 dnech trvání. 

Test z práce nebo ze školy

Speciální možnost se otevírá těm, kteří jsou testováni v práci (nebo stihnou test ve škole, těsně před koncem školního roku). Pokud test není starší než 72 hodin, bude možné předložit potvrzení od zaměstnavatele (nebo čestné prohlášení). (bod 16, písm. c) 

🟦 Imunita po prodělaném onemocnění

Testy nemusí podstupovat účastníci, kteří prodělali potvrzené onemocnění covid-19, uběhla doba jejich izolace a od prvního průkazného pozitivního laboratorního testu neuběhlo víc než 180 dní. (bod 16, písm. d) 

Splnění této povinnosti nám prokážete potvrzením (zprávou) od svého praktického lékaře. Za její vystavení si ale může účtovat poplatky v řádu sta korun.

Účastníků s prodělanou nemocí se netýká kontrolní test po 7 dnech trvání pobytového tábora. 

🟪 Proběhlé očkování

Testování se samozřejmě netýká ani účastníků, kteří byli proti onemocnění covid-19 očkováni. Očkování se dokládá certifikátem, který vám po očkování zašle očkovací centrum do e-mailu nebo si ho stáhnete z portálu ocko.uzis.cz

V případě dvoudávkového schématu je potřeba, aby od druhé vakcinace uběhlo nejméně 14 dní. V případě jednodávkového schématu je potřeba, aby od vakcinace uběhlo nejméně 14 dní.

Od aplikace poslední dávky očkovacího schématu přitom nesmí uběhnout více než 9 měsíců. (bod 16, písm. c)

Účastníků s očkováním se netýká kontrolní test po 7 dnech trvání pobytového tábora.