Helceletka

Víkend otevřených zahrad

Tradiční slavnosti otevřených zahrad bývají v mnoha zemích ve druhém červnovém víkendu. Akce má svůj původ ve Velké Británii, kdy se v tomto termínu otevírají i běžně nepřístupné zahrady. Cílem je prezentování významu vegetace a posílení povědomí veřejnosti o zahradní a krajinářské tvorbě, významu zahrad pro člověka i živočichy a zachování biodiverzity kulturních, okrasných i planě rostoucích rostlin a jejich společenstev. Součástí akce bývá komentovaná prohlídka s výkladem o historii, současném stavu zahrady i záměrech do budoucna, většinou s nějakým doprovodným programem. V České republice je hlavním organizátorem těchto akcí Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

Také Přírodovědná stanice Kamenačky otevře v tento víkend svoji Ukázkovou přírodní zahradu, a to v sobotu 12. června 2021 v době od 9 do 17 hodin. Na co se můžete těšit?

Tulipa sp.
Duben - rozkvetlé tulipány v květinovém záhoně u jezírka.
Molo u jezírka láká k pozorování života ve vodě.

Zahrada má výměru cca 1200m2 a přiléhá k budovám Přírodovědné stanice. Na zahradě se nachází jezírko s chráněnými druhy obojživelníků a potok, který zvolna meandruje středem zahrady. Vytéká z rašeliniště, na jeho horním toku je ještě jedno malé jezírko s lávkou, a dále protéká loukou do jezírka. Z dalších biotopů na zahradě najdete suchou stráňku s přírodní  skalkou a závrtem. Na zahradě pěstujeme i zeleninu pro naše zvířátka a je doplněna záhony s keři a trvalkami pro motýly a hmyz. Zahrada je relativně malá a je určena pro vzdělávání, osvětu a relaxaci, proto v ní chybí herní prvky pro děti.

Potok protékající zahradou stanice.
Červenec - jezírko se sbírkou vodních a mokřadních rostlin.

Zahrada je doplněna o několik odpočinkových koutů s posezením a její nedílnou součástí je Dědečkův dvoreček. Zde uvidíte zlaté prasátko plemene Kune kune, slepičky brahmánky a domácí králíky. Jako v každé správné zahradě i zde najdete tajemný kout.

Pseudoepidelea viridis
Ropuchy zelené se připravují na založení nové generace.
Slepice Brahmánky při procházce následují jejich kuřata.

Pokud dovolí situace, doprovodným programem bude možnost návštěvy vnitřních expozic se zvířaty včetně tropického skleníku – tato část akce je zpoplatněna 60,- Kč na účastníka.

Přírodovědná stanice slouží  v průběhu roku především dětem, odehrávají se zde zájmové kroužky, výukové programy pro školy a příměstské tábory. Akce během víkendu otevřených zahrad je proto výjimečně přednostně určena dospělým návštěvníkům nebo starší mládeži se zájmem o zahradní tvorbu, aby měli klid si vše prohlédnout, zrelaxovat a dozvědět se něco zajímavého o naší zahradě.

Cornus mas
Dřín obecný, kvete v březnu a jeho drobné květy jsou pastvou pro opylovače.
Červen - rozkvetlý záhon růží láká do zahrady.