DDM Helceletka se posouvá do letní fáze aneb Projekt Šablony I

Prázdniny už jsou za rohem a s nimi i tábory, na které se zvláště posledních červnových týdnech důkladně připravujeme. Kromě široké škály aktivit, výletů a her budeme během táborové sezóny na našich pobytových táborech realizovat i další fázi velkého projektu, skrze který podporuje kvalitu naší pedagogické práce i profesní rozvoj kolegů. Na táborech proběhnou aktivity inovativního vzdělávání – účastníci se tak zaberou do různých témat formou projektového vyučování, zážitkové pedagogiky nebo třeba prostřednictvím moderních technologií. Rozsah těchto aktivit, podpořených z projektu je 32 hodin, na což jsou táborové dny jako ušité!

Na obrázku jsou děti s lektorem sedící v kruhu v lese.

Nejen pro děti, ale i pro pedagogy.

Projekt Šablony I však není pouze o inovativním vzdělávání pro děti, ale i o pedagozích. Kromě této části v projektu realizujeme také další aktivity. Rozvíjíme vzdělávání našich zaměstnanců – vyrážejí na různé kurzy, workshopy, konference ale také na stáže do firem mimo vzdělávací oblast. Krom vlastní specializace rozvíjejí i měkké dovednosti, manažerské kompetence. Absolvují koučink, supervize a metodické konzultace. Další součástí je výměna zkušeností – kdy si vlastní expertízu předávají pedagogové mezi sebou. A to v rámci organizace i mimo ni. Poslední částí projektu je podpora komunitních akcí a odborně zaměřených akcí pro veřejnost. Ty jsou důležitou součástí identity řady našich poboček, které tak mohou akce doplnit o různé přednášky a dílny s odborníky z jiných oblastí.