Helceletka

Kamenačky 4a
636 00 Brno- Židenice
kamenacky@helceletka.cz
776 049 454

O pobočce

naše kroužky

naše tábory

chystané akce

Výukové programy

výukové programy

Přírodovědné výukové programy

Termín a čas programu je nutné rezervovat předem, telefonicky 775 739 995 nebo prostřednictvím emailu kamenacky@helceletka.cz. Cena programu je 65,- Kč za žáka (pro 16-30 žáků), skupiny do 15 žáků platí paušální poplatek 900,- Kč. Cena Výukové exkurze bez kontaktu se zvířaty je 50 kč/dítě a důchodce, 60/kč dospělí, pedagogický doprovod zdarma, skupina do 15 dětí paušál 750,- Kč.

Výuková exkurze 
(určeno pro MŠ, ZŠ, gymnázia a SŠ, VŠ, družiny a jiné kolektivy). Stanice chová více než 60 druhů zvířat. Pedagog může využít skladbu živočichů a jejich prostředí tak, aby byl výklad co největším přínosem pro právě probírané učivo – zoologický systém, zoogeografie, ekologie a biotopy, veterinární hlediska apod. V průběhu exkurze není umožněn kontakt se zvířaty. Lze využít i pro jiné kolektivy než školní, pro menší kolektivy u tohoto programu neplatí paušál.

Úvod do zoologie 
(MŠ, ZŠ, SŠ a G.) Rozdělení živočišné říše, názorné ukázky bezobratlých a všech tříd obratlovců, přímý kontakt s živočichy. Přizpůsobeno věku žáků.

Obojživelníci a plazi 
(2.stupeň ZŠ, gymnázia). Názorné srovnání zástupců těchto živočišných tříd z hlediska morfologie, způsobu života, rozmnožování a etologie. Bezprostřední kontakt s živými zvířaty.

Hlodavci a ostatní savci
(ZŠ, gymnázia) Program zaměřený na nejpočetnější řád třídy savců. Názornost a kontakt s živými zástupci řádu hlodavců. Doplněno o přehled ostatních savčích řádů.

Členovci 
(od 6.tříd ZŠ). Stavba těla a způsob života zástupců členovců. Rozmnožování a vývin, názorné živé příklady.

Vodní svět 
(1.a 2. stupeň ZŠ, gymnázia). Biotop potoka, život v jezírku – sezonní (květen, červen, září, říjen). Rostliny a živočichové vázaní na vodu, poznávání zástupců, pochopení vztahů. Vegetace, naši obojživelníci. Probíhá na zahradě stanice u potoka, bažinky a jezírka, v případě špatného počasí náhradní varianta v učebně. Vhodné i jako laboratorní cvičení v rámci výuky biologie a ekologie – terénní cvičení. Nejvhodnější termín duben až květen.

Mizející pralesy
(9. třídy ZŠ, gymnázia). Program zaměřený na globální ochranu životního prostředí. Je spojený s promítáním originálních fotografií, které provedou žáky atraktivním světem tropických deštných lesů, seznámí je se zástupci tropické fauny a flory, s provázaností vztahů a problematikou ochrany těchto nepostradatelných biotopů. Některé rostliny a zvířata si žáci budou moci prohlédnout na vlastní oči v tropickém skleníku stanice. Vhodné pro zimní období.

Chameleon Leon, Žabka kuňkalka nebo Hadi hladí 
(určeno pro MŠ, 1-2 třída ZŠ). Programy pro předškoláky s živým zvířátkem dle tématu v bezprostředním kontaktu a tématickou rukodělnou činností. Děti si odnesou tématické výrobky.

výtvarné programy

Tyto programy jsou určeny pro 1.stupeň ZŠ, školní družiny a předškoláky z MŠ. Termín a čas programu je nutné rezervovat předem na tel.: 776049454 nebo email: kamenacky@helceletka.cz. Cena dle programu.

Vánoční vazby 
Děti si vyrobí profesionálně vypadající svícen z kvalitního chvojí a přízdob na vánoční dekoraci. V týdnu od 13. do 21.prosince, pro skupinu max. 20 žáků. přihlášky přijímáme do 30.listopadu. Cena 65,- Kč, délka trvání cca 2 hodiny.

Obrázky kombinovanou technikou 
Představíme si zvířátko a pak se budeme věnovat tvorbě originálních obrázků se zvířecími motivy, zaskleno v dřevěném rámečku. I mladší děti překvapí svojí originalitou a šikovností. Vhodné jako dárek např. na Den matek, program probíhá celoročně. Délka trvání cca 75 minut, cena 65,- Kč.

Sypané lahvičky 
Výroba barevného dárku z koupelových solí. Délka trvání cca 45,- minut, cena dle velikosti lahvičky 40,- nebo 50,-Kč. Program probíhá celoročně.

Vejce a já 
Kombinovaný program výtvarně – naučný. Povídání o vajíčku, jeho typech, funkci a skladbě s názornými ukázkami. Následuje výroba z papíru k tématu velikonoc. S sebou vyfouknuté vajíčko. Délka 60 minut, cena 65,- Kč.

Velikonoční vazby 
Výroba zdobeného velikonočního věnečku z vrbového proutí, který bude ozdobou každých dveří. Tradice a obyčeje. Délka cca 75 minut, cena 65,-Kč.

Tematické exkurze

V průběhu roku pořádáme pro školní kolektivy tématické exkurze do ZOO Jihlava a Vyškov – cena při zcela naplněném autobusu cca 300,- Kč na žáka.

Lze také objednat výlet do Vídně – ZOO Schoenbrunn nebo Haus des Meeres Vídeň, cena obou orientačně cca 650,- pro dítě v závislosti na kurzu eur. Více informací na vyžádání.