Helceletka

Promítání z dalekých cest

Dlouhé zimní večery, kdy je brzy tma, si na Kamenačkách tradičně zkracujeme promítacím cyklem z dalekých cest, které je určeno odborným i laickým dospělým návštěvníkům. Jeho účelem není předání běžných cestovatelských informací, ale důraz je kladen na poznávání živočišných a rostlinných druhů, různých etnik a způsobů života a má být inspirací k dalšímu přírodovědnému poznávání. Letos jsme zavítali za plazy do Arizony, a to dokonce dvakrát, navštívili kočovné kmeny v Mongolsku s profesionálním fotografem, poznali klady i zápory projektů na ochranu mořských želv v Indonésii a koukali, jak se v Ugandě chytají jedovatí hadi.

Veškeré promítání pro kolektivy nadšených posluchačů dělají přednášející zdarma, věnují mu svůj čas a finance na cestu do Brna. Často jsou to lidé značně pracovně vytížení (veterináři, pracovníci ochrany přírody, muzeí, akademie věd apod.), tím více si jejich návštěv vážíme a ještě jednou touto cestou veřejně děkujeme za čas, který naší stanici věnovali a věnují.