Helceletka

Cesta do pravěku

V rámci „cestiček“ jsme v dubnu nachystali jednoduchou procházku po Stránské skále. Absolvovat ji mohly celé rodiny v libovolném termínu. Účastníci byli vybaveni mapou okruhu s vyznačenými zastaveními a listem s otázkami vztahujícímu se k danému místu. Výhodou bylo, že nepotřebovali žádný mobil, žádnou GPS ani aplikaci a všichni si tak mohli psychicky odpočinout od neustálého „bytí on-line“. Zvídavé otázky měli připravené s sebou v batůžku, poněvadž nejsme příznivci olepování přírody vývěskami – chceme, aby naše oči viděly přírodu přírodní.

Stránská skála je unikátním přírodním útvarem s druhohorními vápenci, který provází bohatá pravěká historie. Ocitáme se na dně tehdejšího  moře, skály jsou v podstatě mořské útesy z usazenin a schránek drobných živočichů. Procházka po Stránské skále byla termínovaná do doby, kdy zde vykvétají chráněné koniklece a stráně jsou posety spoustou těchto chlupatých fialových krasavců. Kdo má štěstí, najde i bílý květ.

Tematické otázky se vztahovaly nejen k pravěku, ale i k současnosti, s cílem podporovat děti v umění všímat si svého okolí, poznávat ho a přemýšlet o něm.

Po procházce měly děti možnost výtvarně vyjádřit svoji představu druhohorního moře. Na přírodovědné stanici Kamenačky se pak mohly zúčastnit soutěže o ceny ve dvou kategoriích. V té starší zvítězil Vašík Prokůpek, v té mladší Kristián Moučka. Blahopřejeme všem zúčastněným a přejeme jim, ať jim radost z procházek přírodou a jejího poznávání vydrží.

Vítězný obrázek v kategorii mladší děti
Vítězný obrázek v kategorii starší děti